Вэб сайт хийх үйлчилгээ

Вэб хөтөч буюу браузер

Вэбсайт, интернэтийн тухай тустай мэдээ

Вэб хөтөч буюу browser гэдэг нь та бидний сайн мэдэх Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explore, Opera, Safari зэрэг вэб хуудсыг үзэхэд ашигладаг программ юм. Өөрөөр хэлбэл бидний интернэт ертөнцөөр аялахад газарчилдаг хөтөч гэж ойлгож болно. Хөтөч нь HTTP протоколын тусламжтайгаар вэб хуудсыг бидэнтэй холбож өгдөг.

Гайхалтай нь эдгээр вэб хөтөч программууд ямар ч үнэ төлбөргүй бөгөөд эдгээрээс Internet Explore нь бидний компьютерийн Windows үйлдлийн системийг дагалдаж ирдэг. Харин Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome нь тусдаа бие даасан программ хэлбэрээр тараагддаг. Safari нь Мак үйлдлийн системийг дагалдаж ирдэг.


Мозилла
Mozilla
Хром
Google
Chrome
Интернэт Эксплор
Internet
Explore
Опера
Opera
Сафари
Safari
Вэб сайт хөгжүүлэх үйлчилгээ

Copyright © 2011-2024 Инфо Бит ХХК

9909 6157 Холбоо барих Sitemap | Сайтын бүтэц