Вэб сайт хийх үйлчилгээ

Браузер: Вэб сайтын нэрний ард өргөтгөлийг нь автоматаар нэмэх арга

Хөтөч програмын халуун товчлуурууд

Браузерын URL цонхонд вэб сайтын нэрийг бичээд Control+Enter товчны хослолыг дарахад нэрний ард нь .com өргөтгөл автоматаар нэмэгдэнэ:


веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ
Вэб сайт хөгжүүлэх үйлчилгээ

Copyright © 2011-2023 Инфо Бит ХХК

9909 6157 Холбоо барих