Вэб сайт хийх үйлчилгээ

Аялал жуулчлалын вэбсайт хийх үйлчилгээ

Вэбсайт хийх, хөгжүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг компани
Аялал жуулчлалын салбарын онцлог, танай байгууллагын аялалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний давуу талуудыг тусгасан, бүтцийн хувьд хэрэглэгчдэд энгийн ойлгомжтой, дизайн загвар нь цаг үетэйгээ нийцсэн шийдэлтэй вэбсайт, вэб хуудас хийх үйлчилгээ үзүүлнэ.


Аялалын вэб хийх үйлчилгээний ажлын дараалал:

 • Гэрээ байгуулна
 • Захиалагчийн шаардлага, хүсэлтийг үндэслэн сайтын зорилго, чиглэл, бүтцийг тодорхойлж вэбийн техникийн даалгаврыг боловсруулна.
 • Домэйн нэрээ сонгоно.
 • Вэбсайтын дизайны загвар боловсруулна.
 • Батлагдсан дизайн загварыг HTML хэлбэрт хувиргана.
 • Кодчилол буюу сайтын программчлал.
 • Вэбийн хуудаснуудад контент оруулах.
 • Сайтын дотоод SEO хайлтын оновчлол.
 • Вэб-ээ жинхэнэ интернэт сервер дээр байршуулж тестлэнэ.
 • SSL аюулгүйн сертификат холбож тохируулна. Google Analytics тохируулна.
 • Вэбсайтыг захиалагчид хүлээлгэн өгч, вэбээ цаашид хэрхэн удирдах тухай заана.

Вэбсайтын хэрэглэгч нь:

 • Сайтад бүртгүүлэх
 • Аялал хадгалах
 • Аялалын захиалгаа онлайнаар илгээх
 • Аялалын төлбөрөө онлайнаар төлөх боломжтой байна.

Вэбсайтын админ нь:

 • Аялалын багцын менежмент
 • Вебийн хэрэглэгчдийн менежмент
 • Хэрэглэгчдийн аялалын захиалгын менежмент
 • Хэрэглэгчдийн аялалын төлбөрийн менежмент
 • Төлбөрийн нэхэмжлэх
 • Санал гомдлын түүхийг агуулсан байна.
Вэб сайт хөгжүүлэх үйлчилгээ

Copyright © 2011-2024 Инфо Бит ХХК

9909 6157 Холбоо барих Sitemap | Сайтын бүтэц