Вэб сайт хийх үйлчилгээ

Зайлшгүй мэдэх ёстой гарны товчны хослолууд №1

Вэб хөтөч програмын халуун товчлуурууд

Браузер (вэб хөтөч) программ ашиглаж интернэтээр аялахдаа хулганаас гадна гарны товчлууруудыг ашигласнаар бага хугацаанд их үйлдэл хийж ажил хөнгөрнө. Улмаар бага ядарна гэсэн үг.

Доорхи гарны товчны хослолууд нь танд өдөр тутам тус болно:


веб сайт хийх цогц үйлчилгээ нэг хуудас доошлуулах
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ нэг хуудас дээшлүүлэх
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ Хайлтын цонхыг дуудах
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ дараагийн давхцлыг олох
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ хуудсыг сануулах
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ шинэ tab (хавтас) нээх
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ хайлтын цонх руу шилжих
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ URL цонх руу шилжих
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ текстийн хэмжээг томруулах
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ текстийн хэмжээг багасгах

Зайлшгүй мэдэх ёстой гарны товчны хослолууд №2
Зайлшгүй мэдэх ёстой гарны товчны хослолууд №3

Вэб сайт хөгжүүлэх үйлчилгээ

Copyright © 2011-2024 Инфо Бит ХХК

9909 6157 Холбоо барих Sitemap | Сайтын бүтэц