Вэб сайт хийх үйлчилгээ

Зайлшгүй мэдэх ёстой гарны товчны хослолууд №2

Хөтөч програмын халуун товчлуурууд

Браузер (вэб хөтөч) программ ашиглаж интернэтээр аялахад танд хэрэг болох гарны товчны нийтлэг хослолуудыг дахин нэмж орууллаа:


веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ буцах
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ урагшлах
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ хуудсыг дахин дуудах (F5-ыг дарсан ч болно)
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ хавтсыг (tab) хаах
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ
+ веб сайт хийх цогц үйлчилгээ браузерыг хаах
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ
+ веб сайт хийх цогц үйлчилгээ сүүлд хаасан хавтсыг (tab) нээх (андуураад хаачихад хэрэг болдог)
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ браузерийн history буюу орж үзсэн сайтуудын жагсаалтыг дуудах
веб сайт хийх цогц үйлчилгээ + веб сайт хийх цогц үйлчилгээ интернэтээс татаж авсан (download хийсэн) файлуудын жагсаалтыг дуудах

Зайлшгүй мэдэх ёстой гарны товчны хослолууд №1
Зайлшгүй мэдэх ёстой гарны товчны хослолууд №3

Вэб сайт хөгжүүлэх үйлчилгээ

Copyright © 2011-2024 Инфо Бит ХХК

9909 6157 Холбоо барих