Вэб сайт хийх ажлын дараалал

Вэбсайтыг урлахдаа техникийн даалгаврыг баримтлана
Веб хийдэг компани: Вэб сайт хийх ажлын дараалал

Бид вэб сайтыг дараах үндсэн 4 үе шатттайгаар хийдэг:

Вэб сайтын маркетинг төлөвлөлт

  • Захиалагчийн шаардлага, хүсэлтийг үндэслэн сайтын зорилго, чиглэл, бүтцийг тодорхойлох
  • Вэб сайт удирдах системийг сонгох
  • Домэйн нэр сонгож нөөцлөх

Вэб сайтын дизайны загвар гаргах

  • Сайтын дизайны загвар нь захиалагчийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны онцлогт бүрэн нийцсэн байна

Вэб сайтын программчлал

  • Захиалагчийн зөвшөөрсөн сайтын дизайны загварыг вэб хөтөч программуудад ойлгомжтой кодон хэлбэрт шилжүүлэх, сайтын удирдах хэсгийг холбож тохируулах

Интернэтэд байршуулах

  • Интернэтийн орчинд турших
  • Хайлтын системүүдэд нийцүүлэх
  • Захиалагчид вэб сайтаа хэрхэн удирдах талаар сургалт зохион байгуулах
  • Вэб сайтыг захиалагчид хүлээлгэн өгөх

Copyright © 2011-2023 Инфо Бит ХХК

9909 6157 Холбоо барих