Вэбсайтын сэдэв

Веб хийх, хөгжүүлэх сэдэв, чиглэл

Захиалагчдын бизнесийн чиглэл, үйл ажиллагаанаас хамааран бид дараах сэдэв чиглэлүүдээр вэбсайт хийх үйлчилгээ үзүүлдэг:

Аялал жуулчлалын вэбсайт хийх үйлчилгээ

Аялал жуулчлалын tour operator, tour agent-д тохиромжтой.

Баталгаат хугацаа: 1 жил

Дэлгэрэнгүй

Худалдааны вэбсайт хийх үйлчилгээ

Худалдаа эрхэлдэг компани, хувь хүнд тохиромжтой.

Баталгаат хугацаа: 1 жил

Дэлгэрэнгүй

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын компаний вэб хийх үйлчилгээ

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын бизнес эрхэлдэг компани, хувь хүнд тохиромжтой

Баталгаат хугацаа: 1 жил

Дэлгэрэнгүй

Барилга угсралтын компаний сайт хийх үйлчилгээ

Барилга угсралтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани, бригад, хувь хүмүүст тохиромжтой.

Баталгаат хугацаа: 1 жил

Дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн вебсайт хийх үйлчилгээ

Хэвлэл, сонин сэтгүүл, телевиз fm радио, мэдээллийн байгууллагуудад тохиромжтой.

Баталгаат хугацаа: 1 жил

Дэлгэрэнгүй

Copyright © 2011-2024 Инфо Бит ХХК

9909 6157 Холбоо барих Sitemap | Сайтын бүтэц